JP Flexible - шаблон joomla Видео

Обједињена процедура

Обједињена процедура је поступак или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.
Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључењa на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката.

Систем обједињене процедуре је успостављен између Општине Лучани и имаоца јавних овлашћења. Тиме је привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Лучани поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће Општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

Напомена: Обрасци садрже податке о накнадама и таксама имаоца јавних овлашћења којима тренутно располаже ово одељење

ОБРАЗЦИ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ НАЛАЗЕ СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ РЕГИСТРУ