JP Flexible - шаблон joomla Видео

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

p> васоконацно

 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

 

РБ Бр. предмета Датум подношења захтева/Датум издавања услова Намена објекта за који је издата дозвола

Број кат. парцеле

 

Катастарска општина Инвеститор
           2015      
1.  351-147/15-04  23.07./28.07.2015.  Пословни простор  1894  Лучани  Јубмес банка АД Београд, Зорана Ђинђића 121, Нови Београд
2.  351-156/15-04  24.08./25.08.2015.  Рефлекторски стубови и осветљење  2182  Лучани  АД МБ-Наменска Лучани, Радничка бб
3.  351-157/15-04  24.08./25.08.2015.  Трафо станица  2182  Лучани  АД МБ-Наменска Лучани, Радничка бб
4.  351-169/15-04  02.10./05.10.2015.  Затворено складиште-хладњача  1533/2  КО Вича  Весна Ђорђевић, пр, Агровес Вича, 32233 Вича
5.  351-170/15-04  02.10./05.10.2015.  Затворено складиште- хладњача  1029  КО Пухово  Алекса Благојевић, пр, Агрочаир, Пухово, 32240 Лучани
6. 351-168/15-04  02.10./05.10.2015.  Затворено складиште- хладњача  1055/1  КО Вучковица  ДОО Делта фриго 2015, Вучковица, 32235 КОтража
7.  351-171/15-04  05.10./12.10.2015  Затворено складиште-хладњача  742  КО Лис  Олга ЛАЗОВИЋ, пр, Лазовића Липа, село Лис, 32240 Лучани
8.  351-176/15-04  10.11./10.11.2015.  Стамбени објекат  2040  КО  Лучани                       Бркић Радован, Лучани, Првомајска бб
9.  351-185/15-04  15.12./18.12.2015.  Доградња и реконструкција затвореног складишта-хладњаче  111/12  КО Крстац  ДОО Агропартнер Лучани, Крстац бб
10.  351-195/15-04  31.12./26.01.2016.  Доградња станице за снабдевање горивом и адаптација постојећег пословног простора  1625  КО Лучани  ДОО Антовић петрол, Лучани, Драгише Мишовић бб
                                                                            2016.             

 1.  ROP-LUC-12362-IUP-1/2016 (351-142/2016)  08.06/10.06.2016.  ЛОКАЛНА МРЕЖА ГАСОВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА МАКСИМА  1323/4 и др.  КО Лучани  ЈУГОРОСГАС АД БЕОГРАД, Змај Јовина 8-10
 2.  ROP-LUC-25103-IUPH-2/2016 (351-220/2016)  07.10./10.10.2016.  ЗАТВОРЕНО СКЛАДИШТЕ-ХЛАДЊАЧА  2093  КО Бели Камен  ДОО ФРИГО РОЂО, КОТРАЖА,32235 Котража
 3.  ROP-LUC-17009-IUP-4/2016 (351-281/2016)  14.12./16.12.2016.  ДОГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ СКЛАДИШТА-ХЛАДЊАЧЕ  1524/1  КО Вича  АГРОПАРТНЕР ДОО, Крстац, 32240 Лучани
 4.  ROP-LUC-33635-IUPH-2/2016 (351-280/2016)  20.12./20.12.2016.  ДОГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ СКЛАДИШТА- ХЛАДЊАЧЕ  111/12  КО Крстац  Агропартнер доо, Крстац, 32240 Лучани
 5.  ROP-LUC-18773-IUPH-4/2016  20.12./21.12.2016.  ИЗГРАДЊА СКЛАДИШТА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА  1668/2  КО Лучани  ДОО Аурора, Лучани, Југословенске армије 2/1
      2017.ГОДИНА  
 1.  ROP-LUC-6288-IUPH-5/2017  17.01./20.01.2017.  Затворено складиште са пословном зградом  696/2  Доња Краварица  Предузеће ДБА промет, Церова, Ариље
 2.  ROP-LUC-1503-IUP-1/2017 (351-14/2017) 26.01./27.01.2017.  Доградња и надоградња стамбеног објекта  1/13  Гуча  Зејак Љубиша, село Рти
 3.  ROP-LUC-6562-IUP-1/2017 (351-42/2017)  17.03./20.03.2017.  Стамбени објекат  1/13  Гуча  Зејак Љубиша село Рти
 4.  ROP-LUC-6029-IUPH-2/2017 (351-40/2017)  20,03./21.03.2017.  Реконструкција пословног објекта број 8  1795/3  Лучани  ДОО Маxima, Лучани, Драгише Мишовића 16
 5.  ROP-LUC-11070-IUP-1/2017 (351-76/2017)  25.04./27.04.2017.  Затворено складиште- хладњача за воће са радионицом за пратећу механизацију и административним делом  2471/2  Гуча  Ивановић Новит, село Гуча