JP Flexible - шаблон joomla Видео

Регистар издатих докумената -Локацијски услови

васоконацно

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

 

РБ Бр. предмета Датум подношења захтева / Датум издавања Намена објекта за који се издају услови

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

           2015    
1. 350-40/15-04 20.04/04.05.2015 Објекат затвореног складишта 1533/2 КО Вича Агровес, Вича, 32230 Вича
2.  350-43/15-04  07.05./01.06.2015  Породични стамбени објекат  2075/2 КО Лучани Ђорђевић Милан, Лучани, 4. децембар 30
3.  350-49/15-04  18.05./26.06.2015  Доградња дома трубача уз постојећи мотел Ас  1978/1 КО Гуча  Центар за културу и спорт Општине Лучани, Гуча, Трг  републике бб
4.  350-53/15-04  28.05./26.06.2015. Доградња породичне стамбене зграде   150/2 КО Гуча  Јовановић Влада, Гуча, Милоша Обилића 20
5.  350-65/15-04  10.07./14.07.2015.  Изградња стамбеног објекта  212 КО Гуча  Удовичић Јелена, Прибој, Пролетерска 4
6.  350-62/15-04  02.07./29.07.2015  Изградња хладњаче  402/1 КО Бели Камен  Агро кооператива доо; Бели Камен
7.  350-58/15-04  18.06./14.08.2015.  Изградња хладњаче  2471/2 КО Гуча  Ивановић Новит Гуча
8.  350-61/15-04  29.06./11.08.2015.  Доградња станице за снабдевање горивом моторних возила  1624/1 и 1624/2 КО Лучани  Антовић Петрол ДОО, Лучани, Драгише Мишовић бб
9.  350-64/15-04  07.07./26.08.2015  Изградња оптичког кабла на релацији АТЦ Лучани-мИПАН Лучани село  2032 и др. КО Лучани  Телеком Србија АД Чачак, Градско шеталиште бб
10.  350-74/15-04  11.08./28.08.2015  Доградња постојећег објекта Дечјег вртића  2166/1,927/1 и 926/1 КО Лучани  Предшколска установа "Наша радост" Лучани, Радничка бб
11.  350-79/15-04  01.09./01.09.2015  Санација терена угроженог клизиштем на потесу "Гавриловићи" и "Рзав"

 1810,1811,1812,1828,

1829,1831 и 1833 КО Лучани

 Општинска управа општине Лучани, ЈА бр 5
 12.  350-73/15-04  10.08./07.09.2015.  Изградња породичне стамбене зграде

 1920/10 и 1920/11 КО Лучани

 Ислами Ведран, село Лучани
 13.  350-77/15-04 24.08./15.09.2015.  Изградња породичне стамбне зграде  1618 КО Турица  Рачић Софија, Турица
 14.  350-81/15-04  08.09./07.10.2015.  Изградња затвореног складишта- хладњаче  2093 КО Бели Камен  ДОО Фриго рођо, Котража, 32235 Котража
 15.  350-87/15-04  01.10./26.10.2015.  Изградња затвореног складишта- хладњаче  642/1 КО Крстац  СР Фриго Давид, Лучани, 32240 Лучани
 16.  350-92/15-04  22.10./27.10.2015.  Изградња затвореног складишта- хладњаче  1570/1 и 1572 КО Котража  ДОО Фригомил, Котража, 32235 Котража
 17.  350-97/15-04  05.11./04.12.2015.  Изградња мини хладњаче  4663/4 КО Гуча  Драмлић Живко, Гуча
 18.  350-98/15-04  05.11./04.12.2015. Изградња локалне мреже гасовода  1323/4, 1542/2, 1612 и др. КО Лучани  ЈУГОРОСГАЗ АД, Београд, Змај Јовина 11
 19.  350-107/15-04  27.11./09.12.2015.  Измена локацијских услова број 350-87/15-04 од 26.10.2015. године  642/1 КО Крстац  ДОО Фриго Давид Лучани, 32240 Лучани
 20.  350-101/15-04  16.11./09.12.2015.  Реконструкцица и доградњаа објекта за чување пољопривредних производа  911/8 КО Рти  Чикириз Раденко, село Рти, 32230 Гуча
 21.  350-99/15-04  06.11./16.12.2015.  Надградња са реконструкцијом и пренаменом вишепородичног стамбено-пословног објекта  107/1 КО Гуча  УРКЕ КОМ ДОО, Гуча, Републике 83,32230 Гуча
 22.  350-104/15-04  24.11./21.12.2015.  Реконструкција, доградња и надградња пословног објекта  866/1 КО Рти  Чикириз Раденко, село Рти, 32230 Гуча
 23.  350-108/15-04  30.11./21.12.2015.  Изградња стамбеног објекта  867/4 КО Рти Чикириз Раденко, с. Рти 32230 Гуча
 24.  350-113/15-04 14.12./21.12.2015.  Изградња прикључног далековода "Тијање црква"  206/1 и др. КО Тијање ЕПС ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД, ОГРАНАК ЕД ЧАЧАК, ПОГОН ГУЧА, Републике бб, 32230 Гуча
 25.  350-114/15-04  16.12./23.12.2015.  Доградња надстрешние за празну амбалажу  1668/2 КО Лучани  ДОО Аурора, Лучани, Југословенске армије 2/1
 26.  350-120/15-04  31.12./18.01.2016.  Изградња антенског стуба  1352/2 КО Лучани  VIP MOBILE ДОО, Омладинских бригада 21, Нови Београд
 27.  350-119/15-04  25.12./18.01.2016.  Изградња дела далековода у селу Крстац  642/1 КО Крстац  Фриго Давид, радња за прераду воћа и поврћа, Крстац, 32240 Лучани
           
           
           
           
           
           
           
      2016    
 1.  ROP-LUC-2534-LOC-1/2016 (350-20/16)  14.03./23.03.2016.  Доградња пословног објекта за производњу и паковање ћумура  1354/6 КО Вича  БАСНА ДОО, Чачак, Атеница
 2.  ROP-LUC-3758-LOC-1/2016 (350-24/16)  24.03./07.04.2016.  Изградња СТС 10/0,42 кВ 250 кВА Фриго Давид  642/1 КО Крстац Фриго Давид, пр Светлана Давидовић, Лучани
 3.  ROP-LUC-5237-LOC-1/2016 (350-26/16)  06.04./26.04.20116.  Изградња СБТС Агрокооператива са прикључним 10 кВ кабловским водом  370/1, 370/2, 369/2, 379,396/3,403,402/1 КО Бели Камен  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 4.  ROP-LUC-5238-LOC-1/2016 (350-27/16)  06.04./14.04.2016.  Изградња далековода 10кВ за СТС 10/0,42 кВ 250 кВА Фриго Давид  626/1, 625/1, 624/1, 623/1, 622/1, 622/2, 622/3, 642/1 КО Крстац ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 5.  ROP-LUC 5239-LOC-1/2016 (350-28/16)  06.04./14.04.2016.  Изградња СБТС 10/0,4 кВ Фриго Рођо са прикључним 10 кВ далеководом  2092, 2091, 974/1, 973/1 КО Бели Камен  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 6.  ROP-LUC-5240-LOC-1/2016 (350-29/16)  06.04.//14.04.2016.  Изградња СБТС 10/0,4 кВ Доловићи са прикључним 10 кВ далеководом  912, 913, 984/3, 985/1, 2091, 987/2 КО Бели Камен  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 7.  ROP-LUC-6021-LOC-1/2016 (350-34/16)  13.04./28.04.2016.  Доградња хладњаче за воће  1524/1 КО Вича  ДОО АГРОПАРТНЕР, Лучани
 8.  ROP-LUC-6735-LOC-1/2016 (350-38/16)  19.04./11.05.2016.  Изградња радио базне станице на локацији Гуча 3- ЦА100/ЦАУ 100  1520/1 КО Гуча  ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд, Таковска 2
 9.  ROP-LUC-6288-LOC-1/2016 (350-36/2016)  14.04./20.05.2016.  Изградња хладњаче за воће  696/2 КО Доња Краварица  ДБА ПРОМЕТ ДОО, Церова, Ариље
 10.  ROP-LUC-8448-LOC-1/2016 (350-39/2016)  09.05./26.05.2016  Изградња МБТС 10/0,4 кВ Вича са прикључним кабловским водовима и изводима  1522/11 и др КО Вича  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 11.

 ROP-LUC-14725-LOC-1/2016

(350-49/2016)

 29.6./26.07.2016  Изградња објекта за замрзавање и складиштење воћа  873/1 КО Рти  СИЕСТА ДОО Рти, 32230 Гуча
 12.  ROP-LUC-17009-LOC-1/2016  19.07./01.08.2016.  Доградња објекта хладњаче  1524/1 КО Вича  АГРОПАРНЕР ДОО, Крстац, Лучани
 13,  ROP-LUC-16880-LOC-1/2016  18.07./08.08.2016.  Изградња хладњаче 1799/4 и др. КО Котража Милутиновић Драган, Котража
 14.  ROP-LUC-18328-LOCH-2/2016 29.7./09.08.2016. Доградња објекта хладњаче 111/12 КО Крстац  Агропартнер доо Лучани
 15.  ROP-LUC-16471-LOCH-2/2016 (350-52/2016)  13.7./16.08.2016.  Изградња ОК на релацији ХПИ (на ПОК Лучани-Лучани село) ИПАН Стара Колонија  2450 и др. КО Лучани  Телеком Србија АД Београд
 16.  ROP-LUC-21888-LOC-1/2016 (350-59/2016)  31.08./05.09.2016.  Изградња СБТС 10/0,4кВ "Ивановићи" Велес са прикључним 10кВ ЦХ водом  2330 и др. КО Гуча  ОДС ЕПС Дистрибуција, Огранак Чачак, Чачак, Кренов пролаз бб
 17.

 ROP-LUC-20153-LOC-1/2016

 (351-58/2016)

 16.08./06.09.2016.  Изградња стамбеног објекта  1938/2 КО Гуча  Станић Миленко, село Гуча
 18.  ROP-LUC-22369-LOC-1/2016 (351-62/2016)  05.09./14.09.2016.  СБТС 10/0,4 кВ "Сиеста" са прикључним СН водом 10 кВ и 1 кВ  626/1 и др. КО Рти  ОДС ЕПС Дистрибуција, Огранак Чачак, Кренов пролаз бб
 19.  ROP-LUC-25492-LOC-1/2016 (350-72/2016)  30.09.05.10.2016.  Доградња стамбеног објекта  402 КО Крстац  Николић Петар, Крстац, 32240 Лучани
 20.  ROP-LUC-25225-LOC-1/2016 (350-69/2016)  29.09./17.10.2016.  Изградња објекта за производњу и паковање ћумура  2189/1 КО Вича  Бабић Марина, Чачак, Војводе Степе 226/17
 21. ROP-LUC-8448-LOCA-2/2016 (350-78/2016) 

14.10./18.10.2016.

 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV "Viča"sa priključnim 10kV kablovskim vodovima i izvodima 

1522/11 KO Viča

1522/7   KO Viča 

ODS EPS Distribucija Ogranak Čačak, Krenov prolaz bb 
 22.

ROP-LUC-25617-LOCH-2/2016

(350-73/2016)

 

03.10./26.10.2016.

 Iizgradnja vodovoda za snabdevanje vodom sa regionalnog sistema "Rzav" naseqenog mesta Lukovići, opština Lučani 

283 i dr. KO Mirosaljci

897/2 i dr. KO Kotraža 

 

JP "Direkcija za izgradnju opštine Lučani", JA 12, Lučani

 23.

ROP-LUC-26232-LOC-1/2016

(350-74/2016) 

 

07.10./08.11.2016. 

 

Izgradnja stambenog objekta  

 

3318/8 KO Dljin

 

Radulović Branimir, Francuska 4, Požega

 24.

ROP-LUC-28902-LOC-1/2016

(350-84/2016) 

 

31.10./08.11.2016. 

 

Izgradnja stambenog objekta 

 

4737/16 KO Guča 

 

 Dramlić Arsenije, s.Guča, Guča

 25.

ROP-LUC-27100-LOC-1/2016

(350-79/2016) 

 

14.10./09.11.2016. 

 

Izgradnja stambeno-poslovnog objekta 

 

376/3 KO Beli Kamen 

 

Prtenjak Milutin, Beli Kamen, Kotraža

 26.

ROP-LUC-27818-LOC-1/2016

(350-82/2016) 

 

20.10./10.11.2016.

 

 

Izgradnja zatvorenog skladišta - hladnjače

 

 

894/1 KO Gornja Kravarica

 

 

Mijailović Sredoje, Gornja Kravarica

 27.

ROP-LUC-30638-LOC-1/2016

(350-85/2016) 

 

16.11./09.12.2016.

 Izgradnja vodovoda za snabdevanje vodom sa regionalnog sistema "Rzav" Gornje Kravarice - zaseoka Radičevići

 1600 i dr KO Mirosaljci

37 i dr KO Dragojevac

2891 i dr KO Gornja Kravarica

 

JP "Direkcija za izgradnju opštine Lučani", JA 12, Lučani

 28. ROP-LUC-31414-LOC-1/2016 

 

23.11./13.12.2016.

 

Izgradnja magacina za skladištenje kartona i gajbica

 

617/1 KO Donja Kravarica

 

"ARI FRUCT" DOO Arilje 

      2017
 1.

 ROP-LUC-176-LOC-1/2017

(350-1/2017)

 

09.01./25.01.2017. 

 

 Dogradnja višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta

 

2126 KO Lučani

 

 

"AVENTADOR" doo Beograd

 2.

 ROP-LUC-827-LOC-1/2017

(350-2/2017)

 

18.01./09.02.2017.

 

 

Izgradnja RBS na lokaciji "Puhovo UMTS" - CA104,CAU104

 

 

174 KO Lis

 

Telekom Srbija a.d. Beograd

 

 3.

 ROP-LUC-3417-LOCH-2/2017

(350-11/2017)

 

20.02./27.02.2017.

 

Dogradnja porodičnog stambenog objekta

 

1582/1 KO Puhovo

 

Dimitrijević Dobrila, Puhovo

 4.

 ROP-LUC-2295-LOC-1/2017

(350-7/2017)

 

06.02./07.3.2017.

 

Izgradnja RBS na lokaciji "KG3424_02KG_Puhovo"

 

1659/1 KO Puhovo

 

VIP mobile d.o.o. Beograd 

 

 

5.

 ROP-LUC-6238-LOC-1/2017

(350-16/2017)

 

15.3./20.3.2017.

 

Dogradnja postojećeg objekta - spoljno uređenje na lokaciji motela

 

1978/1 KO Guča

 

opština Lučani

 6.

ROP-LUC-5432-LOCH-2/2017

(350-14/2017) 

 

09.3./31.3.2017.

 

Izgradnja pomoćnog objekta za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata

 

1625 KO Gornji Dubac

 

 

Agropartner D.O.O. Lučani 

 7.

ROP-LUC-7881-LOC-1/2017

(350-19/2017) 

 

29.3./11.4.2017. 

 

Izgradnja DV 10kV za TS 10/0,4kV "Tijanje - crkva"

 

833,..206/1 KO Tijanje

 

 

ODS EPS Distribucija, Ogranak Čačak

 8.

ROP-LUC-9876-LOC-1/2017

(350-27/2017)

 

13.4./19.4.2017.

 

Izgradnja zatvorenog skladišta-hladnjače sa upravnim delom

 

804 i 807 KO Gornja Kravarica

 

 "Vajati logistika" DOO Guča