JP Flexible - шаблон joomla Видео

Регистар издатих грађевинских дозвола

 васоконацно

 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

 

РБ Бр. предмета Датум подношења захтева / Датум издавања Намена објекта за који се издаје дозвола

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

     2015
1. 351-127/15-04 04.05./11.05.2015 Објекат за смештај пољопривредних производа 201/16 КО Горачићи БК ПЛАСТ ДОО, Чачак, Железничка бб
2. 351-131/15-04 13.05./14.05.2015 Објекат телекомуникацијеOK NL 3/2/2а(OK Гуча-Вича, привод за Рогачу) – mlIPAN Губеревци/Дубље са проводом заmlIPAN Губеревци/Плазине 760 и др. КО Губеревци Телеком Србија АД Београд, ИЈ Чачак, Чачак Господар Јованова 15
3. 351-130/15-04 11.05./26.05.2015 Објекат цркве 2395/4 КО Гуча СПЦ, Црквена општина Гуча
4.  351-129/15-04  11.05./29.05.2015.  Доградња и реконструкција објекта хладњаче  111/10, 111/12 КО Крстац  Агропартнер ДОО, Лучани, Николе Тесле број 2
5.  351-132/15-04  18.05./02.06.2015.  Доградња објекта хладњаче  969/1 КО Гуча  БСА ФРУИТ, Ариље, Војводе Степе бб
6.  351-138/15-04  05.06./10.06.2015.  Изградња објекта хладњаче  742 КО Лис  СР Лазовића липа, пр Лазовић Олга, Лис, 32240 Лучани
7.  351-140/15-04  05.06./12.06.2015  Доградња објекта хладњаче  1533/2 КО Вича  Весна Ђорђевић пр, Агровес Вича, 32233 Вича
8.  351-142/15-04  12.06./15.06.2015.  Изградња далековода 10 kV Лазовићи-Чворовићи  812/1 и др. КО Доња Краварица  ПД Електросрбија Краљево, ЕД Чачак, Погон Гуча,32230 Гуча
9.  351-141/15-04  05.06./17.06.2015.  Изградња затвореног складишта-хладњаче  1029 КО Пухово  Алекса Благојевић пр, Агро Чаир, Пухово
10.  351-139/15-04  05.06./19.06.2015.  Изградња затвореног складишта-хладњаче  1055/1 КО Вучковица  ДОО Делта фриго 2015, Вучковица
11.  351-144/15-04  26.06./01.07.2015. Изградња рефлекторских стубова  2182 КО лучани  АД МБ Наменска Лучани, Радничка бб
 12.  351-145/15-04  14.07./16.07.2015.  Изградња породичне стамбене зграде  2075/2 КО Гуча  Ђорђевић Милан, Лучани, 4. децембар 30
13.   351-146/15-04  22.07./22.07.2015  Доградња мотела Ас-Дом трубача  1978/1 КО Гуча  Центар за културу и спорт Општине Лучани, Гуча, Трг слободе бб
 14.  351-153/15-04  20.08./24.08.2015.  Изградња стамбене зграде  212 КО Гуча  Удовичић Јелена, Прибој, Пролетерска 4
 15.  351-162/15-04  01.09./01.09.2015.  Санација терена угроженог клизиштем на локалитету Гавриловићи и Рзав 1810,1811, 1812, 1828, 1829, 1831 и 1833 КО Лучани  Општинска управа општине Лучани, Лучани, ЈА бр.5
 16.  351-165/15-04  17.09./17.09.2015.  Изградња (постављање) оптичког  кабла Котража- Бели Камен  2318, 1786/2 и др КО Котража, 2063 и др. КО Бели Камен  Телеком Србија, АД Београд, ИЈ Чачак, Чачак, Господар Јованова 15
 17.  351-172/15-04  12.10./12.10.2015.  Доградња станице за снабдевање горивом  1625,1624/1 и 1624/2 КО Лучани  ДОО Антовић петрол, Лучани, Драгише Мишовић бб
 18.  351-173/15-04  14.10./14.10.2015.  Изградња затвореног складишта- хладњаче  402/1 КО Бели Камен  ДОО Агро кооператива Драгачево, с. Котража,32235 Котража
 19.  351-177/15-04  12.11./12.11.2015.  Изградња ОК АТС Лучани-мл ИПАН Лучани са приводом за мл ИПАН Крушевље  2450,, 2123/1 и др. КО Лучани  Телеком Србија АД, ИЈ Чачак, Господар Јованова 15
 20.  351-181/15-04  25.11./25.11.2015.  Изградња стамбене зграде  1618 КО Турица  Рачић Софија, село Турица, 32230 Гуча
 21.  351-191/15-04  29.12./29.12.2015.  Изградња локалне мреже гасовода у Лучанима- корисник Максима доо  1602 КО Лучани  Југоросгас, АД Београд, Змај Јовина 8-10, 11000 Београд
 22.  351-194/15-04  31.12./31.12.2015.  Изградња наткривеног складишта у кругу предузећа  1668/2 КО Лучани  ДОО Аурора, Лучани, ЈА број 2/1
 23.  351-196/15-04  31.12./08.01.2016.  Изгтадња затвореног складишта- хладњаче  642/1 КО Крстац  Фриго Давид, пр Светлана Давидовић, Лучани, ЈА 19
 24.  351-197/15-04  31.12./08.01.2016.  Изградња затвореног складишта- хладњаче  2093 КО Бели Камен  ДОО Фриго рођо доо Котража
 25.  351-198/15-04  31.12./11.01.2016.  Изградња затвореног складишта- хладњаче  1570/1 и 1572 КО Котража Фригомил ДОО, Котража, 32235 Котража
 26.  351-200/15-04  31.12./11.01.2016.  Изградња затвореног складишта- хладњаче са радионицом и административним делом  2471/2 КО Гуча  Ивановић Новит, село Гуча, 32230 Гуча
 27.  351-199/15-04  31.12./21.01.2016.  Изградња породичне стамбене зграде  150/2 КО Гуча  Јовановић Владан и Николић Гордана, Гуча, Милоша Обилића 20
  2016.
1.  ROP-LUC-4601-CPIH-2/2016 (351-113/16)  31.03./27.04.2016.  Реконструкција и надоградња постојећег стамбено-пословног објекта  107/1 КО Гуча  ДОО УРКЕ КОМ Гуча, Републике 83
 2.  ROP-LUC-2534-CPI-2/2016 (351-135/2016)  26.05./31.05.2016.  Реконструкција, доградња и надоградња постојећег пословног објекта  1354/7 КО Вича ДОО БАСНА, Чачак, ул. 74/1
 3.  ROP-LUC-14326-CPI-1/2016 (351-153/2016)  24.06./30.06.2016.  Изградња стамбеног објекта  1920/11 КО Лучани  Ислами Ведран, село Лучани
 4.  ROP-LUC-14725-CPI-2/2016 (351-196/2016)  22.08.24.08.2016.  Изградња затвореног складишта- хладњаче 873/1 КО Рти  Сиеста доо, Рти, 32230 Гуча
 5.  ROP-LUC-18328-CPI-3/016 (351-198/2016)  26.08./02.09.2016.

 Доградња затвореног складишта-хладњаче

 

 111/12 КО Крстац  ДОО Агропартнер Крстац, Лучани
 6.  ROP-LUC-22062-CPI-1/2016 (351-202/2016)  31.08.02.09.2016.  Изградња затвореног складишта-хладњаче  1799/11 и 1799/12 КО Котража  Милутиновић Драган, 32235 Котража
 7.  ROP-LUC-17009-CPIH-3/2016 (351-199/2016)  01.09./08.09.2016-  Доградња објекта хладњаче  1524/1 КО Вича Агропарнер ДОО Крстац, Лучани
8. ROP-LUC-6288-CPIH-3/2016 (351-200/2016) 02.09./08.09.2016. Изградња затвореног складишта-хладњаче 696/2 КО Доња Краварица ДБА ПРОМЕТ, Церова, Ариље
 9.  ROP-LUC-22517-CPI-1/2016 (351-205/2016)  05.09./12.09.2016.  Доградња и реконструкција објекта за складиштење пољопривредних производа  911/8 КО Рти  Чикириз Раденко, с. Рти, 32230 Гуча
 10.  ROP-LUC-20153-CPI-3/2016 (351-221/2016)  29.09./03.10.2016.  Изградња породичне стамбене зграде  1938/2 КО Гуча  Станић Миленко, село Гуча, 32230 Гуча
 11.  ROP-LUC-15909-CPIH-3/2016  10.10./13.10.2016.  Изградња сервисно-радног објекта  705 КО Доња Краварица  СЗР ВИПАЛ, пр Томашевић Предраг, Доња Краварица
 12.  ROP-LUC-23906-CPIH-2/2016 (351-210/2016)  18.10./20.10.2016.  Изградња породичне стамбене зграде  867/4 КО Рти  Чикириз Раденко, село Рти, 32230 Гуча
 13.  ROP-LUC-25492-CPI-2/2016 (351-235/2016)  17.10./20.10.2016.  Доградња, надоградња и реконструкција породичне стамбене зграде  402 КО Крстац  Николић Петар, село Крстац
 14.  ROP-LUC-28096-CPIH-2/2016 (351-249/2016)  31.10./03.11.2016.  Доградња и реконструкција пословног објекта  911/8 КО Рти  Чикириз Раденко, село Рти, 32230 Гуча
 15.  ROP-LUC-25225-CPI-2/2016 (351-258/2016)  07.11./10.11.2016.  Изградња објекта за производњу и паковање ћумура  2189/1 КО Вича  Бабић Марина, Чачак, Војводе Степе 226
 16.  ROP-LUC-33329-CPIH-2/2016 (351-278/2016)  20.12./22.12.2016.  Изградња водовода за снабдевање водом са регионалног система "Рзав" МЗ Луковићи  897/2 и др. КО Котража и 280/1 и др. КО Миросаљци  ЈП Дирекција за изградњу општине Лучани, Лучани, Југословенске армије 12
      2017. ГОДИНА
 1.  ROP-LUC-26232-CPIH-3/2017 (351-1/2017)  11.01./16.01.2017.  Изградња стамбене зграде са једним станом  3318/8 КО Дљин  Радуловић Бранимир, Пожега, Француска 4
 2.  ROP-LUC-27818-CPI-2/2017 (351-18/2017)  02.02./07.02.2017.  Изградња затвореног складишта-хладњаче  894/1 КО Горња Краварица  Мијаиловић Средоје, Горња Краварица
 3.  ROP-LUC-5483-CPI-1/2017 (351-36/2017)  08.03./14.03.2017.  Изградња стамбено-пословног објекта  376/3 КО Бели Камен  Пртењак Милутин, Котража
 4.  ROP-LUC-31414-CPI-2/2017 (351-39/2017)  10.03./16.03.2017. године  Изградња затвореног складишта-магацина  617/1 КО Доња Краварица ДОО Ари фрукт, Ариље
 5.  ROP-LUC-6238-CPI-2/2017 (351-46/2017)  21.03./22.03.2017  Спољно уређење пејзажне архитектуре и хортикултуре око мотела "АС" у Гучи  1978/1 Гуча  Општина Лучани, Лучани, ЈА број 5
 6.  ROP-LUC-3417-CPI-3/2017 (351-72/2017)  11.04,/13.04.2017.  Доградња стамбене зграде  1582/1 Пухово  Димитријевић Добрила, Пухово