JP Flexible - шаблон joomla Видео
   
   
   
   
   

васоконацно

 

  ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЧАЈУ ЗАХТЕВА ЗБОГ НЕИСПУЊЕНОСТИ ФОРМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ДАЉЕ ПОСТУПАЊЕ

 

РБ Бр. предмета Датум подношења захтева / Датум доношења закључка Врста захтева (захтев за локацијске услове, захтев за грађевинску дозволу и слично)

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

           2015    
1. 351-129/15-04 11.05./18.05.2015 Захтев за издавање грађевинске дозволе 111/10, 111/12КО Крстац ДОО Агропартнер, Лучани, Николе Тесле 2
2. 351-130/15-04 11.05/18.05.2015 Захтев за издавање грађевинске дозволе 2395/4 КО Гуча СПЦ Црквена општина Гуча, Чеде Васовић 4
3. 351-132/15-04 18.05/25.05.2015. Захтев за издавање грађевинске дозволе 969/1 КО Гуча БСА ФРУИТ Ариље, Војводе Степе бб
4. 350-49/15-04 18.05/25.05.2015. Захтев за издавање локацијских услова 1978/1КО Гуча Центар за културу и спорт Општине Лучани, Гуча, Трг слободе бб
5. 351-135/15-04  02.06./03.06.2015  Захтев за издавање грађевинске дозволе  2318 и др. КО Котража  Енергомонтажа ад, Београд, Живојина Жујовића 14
6.  351-139/15-04  05.06./12.06.2015.  Захтев за издавање грађевинске дозволе  1055/1 КО Вучковица  ДОО Делта фриго 2015, Вучковица, Лучани
7.  351-141/15-04  05.06./12.06.2015.  Захтев за издавање грађевинске дозволе  1029 КО Пухово  ДОО Агро чаир, Пухово, Лучани
8.  351-99/15-04  06.11/01.12.2015  Захтев за издавање локацијских услова  107 КО Гуча  ДОО Урке Ком, Гуча, Републике 83
9.  351-195/15-04  31.12./31.12.2015.  Захтев за издавање употребне дозволе  1625 КО Лучани  ДОО Антовић Петрол, Лучани, Драгише Мишовић бб
10.  351-199/15-04  31.12./05.01.2016.  Захтев за издавање грађевинске дозволе  150/2 КО Гуча  Јовановић Влада, Гуча, Милоша Обилића 20
11.  351-201/15-04  31.12./05.01.2016.  Захтев за издавање грађевинске дозволе  4663/4 КО Гуча  Драмлић Живко, село Гуча, 32230 Гуча
      2016    
 1. ROP-LUC 3229-ISAW-1/2016 351-107/2016-04  21.03./22.03.2016.  Захтев за издавање решења из члана 145. Закона  637 КО Тијање  Зељовић Михаило, Тијање
 2.  ROP-LUC 3694- ISAW-1/2016 351-109/2016  23.03./25.03.2016  Захтев за издавање решења из члана 145. Закона  1352/2 КО Лучани  Vip mobilie доо, Београд, Омладинских бригада 21
 3.

 ROP-LUC 3758 - LOC-1/2016

350-24/2016-04

 

 23.03./25.03.2016.  Захтев за издавање локацијских услова 642/1 КО Крстац  Фриго Давид, пр Светлана Давидовић, Лучани, ЈА 19
 4.  ROP- LUC 4601- CPI-1/2016 351-113/2016-04  31.03/01.04.2016.  Захтев за издавање грађевинске дозволе  107/1 КО Гуча  ДОО УРКЕ КОМ, Гуча, Републике 83
 5.

 ROP-LUC-6288-LOC-1/2016

350-36/2016-04

 14.04./15.04.2016.  Захтев за издавање локацијских услова  696/2 КО Доња Краварица ДОО ДБА ПРОМЕТ, Церова, Ариље
 6.

 ROP-LUC-6735-LOC-1/2016

350-38/2016-04

 18.04./19.04.2016.  Захтев за издавање локацијских услова  1520/1 КО Гуча  ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, Београд, Таковска 2
 7.

 ROP-LUC-3758-ISAW-3/2016

351-115/2016-04

 21.04./21.04.2016.  Захтев за ивођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи 642/1 КО Крстац  ФРИГО ДАВИД Лучани, Југословенске армије 19
 8.

 ROP-LUC-7470-ISAW-1/2016

351-117/2016-04

 25.04./26.04.2016.  Захтев за извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи  912, 913, 984/3, 985/1,2091 и 987/2 КО Бели Камен  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ОГРАНАК ЧАЧАК, Чачак, Кренов пролаз бб
 9.  ROP-LUC-9192-CPI-1/2016 (351-125/16)  13.05./13.05.2016.  Дозиђивање односно надградња постојећег објекта  2126 КО Лучани  АВЕНТАДОР ДОО, Београд, Париска 1А
 10.  ROP-LUC-11247-ISAW-1/2016 (351-136/2016)  30.05./31.05.2016.  Реконструкција и адаптација дела постојећег производно-пословног објекта  1275 КО Лучани  Махима доо Лучани, Драгише Мишовић16
11.  ROP-LUC-13477-CPI-1/2016 (351-147/2016)  16.06./17.06. 2016.  Изградња издвојене куће за становањ  1920/11 КО Лучани  Дивљаковић Милан, Лучани, Ислами Ведран, Лучани
 12. ROP-LUC-14451-ISAW-1/2016 (351-154/2016)  26.06./27.06.2016.  Изградња надстрешице за смештај пољопривредне механизације  1024/2 КО Пухово  Тајсић Радојле, Пухово
 13.  ROP-LUC-18894-ISAW-1/2016 (351-185/2016)  03.08./04.08.2016  Извођење радова на изградњи платоа  2482 КО Лучани  Аурора доо, Лучани, ЈА  2/1
 14.  ROP-LUC-19673-ISAW-1/2016 (351-189/2016)  10.08./12.08.2016  Извођење радова на изградњи зидане ограде  182/2 КО Лисице  Домановић Бранко, с. Лисице, 32240 Лучани
 15.  ROP-LUC-20785-ISAW-1/2016 (351-195/2016)  19.08./22.08.2016  Извођење радова на реконструкцији котларнице  996/1 КО Гуча  Средња школа "Драгачево" Гуча
 16.  ROP-LUC-17009-CPI-2/2016 (351-199/2016)  29.08./29.08.2016.  Доградња хладњаче у Вичи  1524/1 КО Вича  Агропартнер ДОО, Крстац, Лучани
 17.  ROP-LUC-6288-CPI-2/2016 (351-200/2016)  30.08./30.08.2016.  Изградња хладњаче  696/2 КО Доња Краварица  ДОО ДБА-промет, Церова, Ариље
 18.  ROP-LUC-2264-CPI-1/2016 (351-203/2016)  01.09./02.09.2016.  Изградња водовода у МЗ Луковићи  897/2 и др. КО Котража  ЈП Дирекција за изградњу општине Лучани
 19.  ROP-LUC-23736-ISAW-1/2016 (351-208/2016)  15.09./16.09.2016.  Изградња објекта цркве  2395/4 КО Гуча  Црквена општина Гуча
 20.  ROP-LUC-23906-CPI-1/2016 (351-210/2016)  16.09./19.09.2016.  Изградња стамбене зграде  867/4 КО Рти  Чикириз Раденко, село Рти, 32230 Гуча
 21.  ROP-LUC-24678-ISAW-1/2016 (351-217/2016)  23.09./27.09.2016  Уградња унутрашњих гасних инсталација  155 КО Гуча  Миливојевић Горан, Гуча, Богдана Капелана 11
 22.  ROP-LUC-24681-ISAW-1/2016 (351-218/2016)  23.09./27.09.2016.  Уградња унутрашњих гасних инсталација  150/4 КО Гуча  Поповић Радош, Гуча, Богдана Капелана 3/2
 23.  ROP-LUC-24826-ISAW-1/2016 (351-219/2016)  26.09./27.09.2016.  Постављање прикључног гасовода  155 КО Гуча  Југоросгаз, Београд, Змај Јовина 11
 24.  ROP-LUC-25103-IUP-1/2016(351-220/2016)  28.09./28.09.2016  Захтев за издавање употребне дозволе за хладњачу  2093 КО Котража  Фриго Рођо ДОО Котража, 32235 Котража
 25.  ROP-LUC-25539-ISAW-1/2016 (351-225/2016)  30.09./03.10.2016. Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на адаптацији објекта  1855/3 КО Вучковица  Милић Милија, Доњи Дубац, 32233 Вича
 26.  ROP-LUC-25617-LOC-1/2016  03.10./04.10.2016.  Захтев за издавање локацијских услова за изградњу водоводне мреже у МЗ Луковићи  897/2 КО Котража и др.  ЈП Дирекција за изградњу општине Лучани, Лучани, ЈА 12
 27.  ROP-LUC-15909-CPI-2/2016 (351-227/2016)  05.10./07.10.2016.  Захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу сервисно радног објекта  705 КО Доња Краварица  Томашевић Предраг, пр, "Випал" Доња Краварица, 32240 Лучани
 28.  ROP-LUC-28096-CPI-1/2016 (351-249/2016)  24.10./24.10.2016.  Захтев за доградњу пословне зграде  866/1 КО Рти  Чикириз Раденко, Рти, 32230 Гуча
 29.  ROP-LUC-33030-ISAW-1/2016 (351-275/2016)  07.12./08.12.2016.  Захтев за изградњу помоћног објекта  2022 КО Лучани  Обрадовић Милан, Лучани, Првомајска бб
 30.  ROP-LUC-33329-CPI-1/2016 (351-278/2016)  11.12./12.12.2016.  Захтев за изградњу водоводне мреже у МЗ Луковићи  897/2 и др. КО Котража  ЈП Дирекција за изградњу општине Лучани, Лучани, ЈА бр.12
 31.  ROP-LUC-18773-IUP-3/2016 (351-283/2016)  15.12./19.12.2016.  Захтев за издавање употребне дозволе за надстрешницу  1668/2 КО Лучани  ДОО Аурора, ЈА 2/1, Лучани
2017. GODINA
 1.  ROP-LUC-26232-CPI-2/2016 (351-1/2017)  30.12./04.01.2017.  Захтев за издавање грађевинске дозволе за стамбени објекат  3318/8 КО Дљин  Радуловић Бранимир, Пожега, Француска 4
 2. ROP-LUC-28096-CPA-4/2017 (351-3/2017)  09.01./10.01.2017.  Захтев за измену грађевинске дозволе  911/8 КО Рти  Чикириз Раденко, Рти
3.  ROP-LUC-460-ISAW-1/2017 (351-5/2017)  12.01./12.01.2017.  Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова  26/6 КО Гуча  Топаловић Михајло, Чачак
 4.  ROP-LUC-6288-IUP-4/2017 (351-4/2017)  11.01./12.01.2017.  Захтев за издавање употребне дозволе  696/2 КО Доња Краварица  ДБА ПРОМЕТ, Доо, Церова, Ариље
 5.  ROP-LUC-1358-CPI-1/2017 (351-13/2017)  24.01./26.01.2017.  Захтев за издавање грађевинске дозволе  376/3 КО Бели Камен  Пртењак Милутин, КОтража
 6.  ROP-LUC-3116-ISAW-1/2017  13.02./14.02.2017.  Издавање решења о одобрењу извођења радова  23/6 и др. КО Гзча  Југоросгаз ад Београд
 7.  ROP-LUC-1358-CPIH-2/2017 (351-13/2017)  05.03./06.03.2017.  Усаглашени захтев за издавање грађевинске дозволе  376/3 КО Бели Камен  Пртењак Милутин, Котража
 8.  ROP-LUC-4888-ISAW-1/2017 (351-31/2017)  03.03./06.03.2017.  Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова  2450 и др. КО Лучани  Телеком Србија АД, Београд
 9.  ROP-LUC-5496-1/2017 (351-37/2017)  09.03./09.03.2017.  Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова  996/1 КО Гуча  Средња школа Драгачево Гуча
 10.  ROP-LUC-6029-IUP-1/2017 (351-40/2017)  14.03./16.03.2017.  Издавање употребне дозволе  1795/3 КО Лучани  ДОО Махima Луачани, Драгише Мишовић бб
 11. ROP-LUC-9876-CPI-2/2017 (351-74/2017)  20.04./25.04.2017.  Издавање грађевинске дозволе  804 КО Горња Краварица  ДОО ВАЈАТИ-ЛОГИСТИКА, Гуча