JP Flexible - шаблон joomla Видео

Решење чл.145.закона о планирању и изградњи

васоконацно

РЕШЕЊЕ ЧЛ.145. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

 

РБ Бр. предмета Датум подношења захтева / Датум издавања Врста радова

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

     2015
1. 351-128/15-04 07.05./11.05.2015 Изградња помоћног објекта 13 КО Гуча Славковић Љиљана, Гуча, Пионирска бб
2.  351-133/15-04  27.05/29.05.2015  Изградња помоћног објекта  3491/11 КО Гуча  Драшковић Мирјана и Радоица, Гуча, Албанске споменице бб
3.  351-137/15-04  04.06./05.06.2015.  Реконструкција пословног објекта  1795/3 КО Лучани  Maxima ДОО Лучани, Драгише Мишовић бб
4.  351-150/15-04  03.08./03.08.2015  Санација црпне станице и постављање трафо станице  2182 и 1788/3 КО Лучани  АД МБ Наменска Лучани, Радничка бб
5.  351-151/15-04  10.08./10.08.2015.  Реконструкција спољнег степеништа и платоа  462/1 КО Каона  Основна школа Вук Караџић Каона
6.  351-152/15-04  10.08./14.08.2015.  Aдаптација објекта школе за потребебе пројекта "Школица живота"  1789 КО Котража  Основна школа Котража, Котража
7.  351-154/15-04  20.08./27.08.2015.  Извођење радова на изградњи ТС Лазовића липа  742 КО Лис  ЕПС Дистрибуција Београд, Електросрбија Краљево, Одсек Чачак, Погон Гуча
8.  351-163/15-04  15.09./15.09.2015.  Извођење радова на изградњи економског објекта  1723/2 КО Вича  Главоњић Вујадин, Вича
9.  351-164/15-04  16.09./16.09.2015.  Промена намене без извођења грађевинских радова и адаптација објекта број 2  1921/1 КО Лучани ЗТР УНИПАК ПЛАСТ, пр Александар Радовановић, Лучани, Вука Караџића 9
10.  351-166/15-04  29.09./29.09.2015.  Извођење радова на постављању видео надзора у Гучи  КО Гуча  Општинска управа општине Лучани, Лучани, ЈА бр.5
11.  351-174/15-04  22.10./22.10.2015.  Рејонструкција кабловског вода 1 КВ прикључак за СЗР Југопласт  КО Гуча  ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, РЦ ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРАЉЕВО, Одсек Чачак, Погон Гуча
 12.  351-175/15-04  06.11./09.11.2015.  Изградња надстрешнице  867/4 КО Рти  Чикириз Раденко село Рти
 13.  351-179/15-04  18.11./19.11.2015.  Инвестиционо одржавање  1275 КО Лучани  Маxima доо Лучани, Драгише Мишовић бб
 14.  351-180/15-04  25.11./25.11.2015.  Извођење радова на постављању видео надзора у Гучи  КО Гуча  Општинска управа општине Лучани, Лучани, ЈА бр.5
 15.  351-184/15-04  15.12./16.12.2015.  Извођење радова на инвестиционом одржавању МНН Турица  КО Турица  ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, РЦ ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРАЉЕВО, ОДСЕК ЧАЧАК, ПОГОН ГУЧА
 16.  351-186/15-04  21.12./22.12.2015.  Извођење радова на изградњи манипулативног платоа у кругу предузећа  2482 КО Лучани  ДОО Аурора, Лучани, ЈА број 2/1
 17.  351-188/15-04  25.12./28.12.2015.  Адаптација дела инсталација (громобранска инсталација)  462/1 КО Каона  ОШ Вук Караџић Каона, 32234 Каона
 18.  351-192/15-04  30.12./30.12.2015.  Санација и адаптација јавног тоалета у Вичи  2674/4 КО Вича  Општинска управа општине Лучани, Лучани, ЈА 5,32240 Лучани
 19.  351-193/15-04  30.12./31.12.2015.  Увођење гасних инсталација у зграду Начелства у Гучи  150/4 КО Гуча  Општинска управа општине Лучани, Лучани, ЈА бр. 5, 32240 Лучани
           
           

 

    2016    
 1.  ROP-LUC -3229/ISAW-2/2016 (351-107/16)  21.03/30.03.2016.  Изградња зидане ограде  637 КО Тијање  Зељовић Михаило, Тијање
 2.  ROP-LUC-3694-ISAWHA-2/2016 (351-109/16)  24.03./06.04.2016.  Изградња антенског стуба  1352/2 КО Лучани  ВИП МОБИЛЕ ДОО, Београд, Омладинских бригада 21
 3.  ROP-LUC-3758-ISAWHA-4/2016 (351-115/16)  21.04./27.04.2016.  Изградња СТС Фриго Давид  642/1 КО Крстац  Фриго Давид, пр Светлана Давидовић, Лучани
 4.  ROP-LUC-8294-ISAW-1/2016 (351-119/16)  05.05./13.05.2016.  Изградња локалног електричног надземног  10 кВ далековода за напајање будуће СТС Фриго Давид  626/1 и др. КО Крстац  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 5.  ROP-LUC-9224-ISAW-1/2016 (351-126/16)  13.05./16.05.2016  Реконструкција зграде Општине Лучани  2130 КО Лучани  Општина Лучани, Лучани, ЈА бр. 5
 6.  ROP-LUC-9760-ISAW-1/2016 (351-127/2016)  18.05./23.05.2016.  Изградња локалног далековода и СТС  2092, 2091, 974/1, 973/1 КО Бели Камен  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 7.  ROP-LUC-10220-ISAW-1/2016 (351-130/2016)  20.05./26.05.2016.  Изградња локалног далековода и СБТС  370/1 и др, КО Бели Камен  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 8.  ROP-LUC-7470-ISAWHA-2/2016 (351-117/2016)  20.05/26.05.2016.  Изградња локалног далековода и СБТС  912 и др. КО Бели Камен ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 9.  ROP-LUC-10562-ISAW-1/2016 (351-133/2016)  24.05./27.05.2016.  Инвестиционо одржавање дела Основне школе Горачићи  3888 КО Горачићи  Основна школа Горачићи, 32232 Горачићи
 10.  ROP-LUC-11247-ISAWHA-2/2016 (351-136/2016)  30.05./03.06.2016.  Реконструкција и адаптација производно пословног објекта  1275 КО Лучани  Maxima доо Лучани, Драгише Мишовић 16
 11.  ROP-LUC-12457-ISAW-1/2016 (351-143/2016)  08.06./13.06.2016.  Инвестиционо одржавање објекта број 1  996/1 КО Гуча  Средња школа Драгачево Гуча, Гуча
 12.  ROPLUC-11439-ISAWHA-2/2016 (351-137/2016)  06.06./14.06.2016.  Постављање радио базне станице за мобилну телефонију  1520/1 КО Гуча  ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд, Таковска 2
 13.  ROP-LUC-14670-ISAWHA-1/2016 (351-154/2016)  28.06./30.06.2016.  Изградња настрешнице за смештај пољопривредних производа  1024/2 КО Пухово  Тајсић Радојле, Пухово
 14.  ROP-LUC-15150-ISAW-1/2016 (351-159/2016)  01.07./06.07.2016.  Извођење радова на инвестиционом одржавању помоћног терена СЦ Младост  2182 и 2476 КО Лучани  МБ-НАМЕНСКА, Лучани, Радничка бб
 15.  ROP-LUC-15391-ISAWHA-2/2016 (351-162/2016)  05.07./07.07.2016.  Извођење радова на адаптацији Дома здравља у Лучанима  923/1 и др. КО Лучани  Општина Лучани, Лучани, ЈА бр.5
 16.  ROP-LUC-15687-ISAW-1/2016  06.07./07.07.2016.  Извођење радова на инвестиционом одржавању ОШ Милан Благојевић Лучани  1946 КО Лучани  Основна школа Милан Благојевић Лучани, 4. децембар 35
 17.  ROP-LUC-19673-ISAWHA-2/2016 (351-189/2016)  14.08./16.08.2016.  Извођење радова на изградњи зидане ограде  182/2 КО Лисице  Домановић Бранко, Лисице
 18.  ROP-LUC-20735-ISAW-1/2016 (351-194/2016)  19.08./24.08.2016  Извођење радова на реконструкцији дела ОШ у селу Рти  617/1 КО Рти  ОШ Академик Миленко Шушић Гуча
 19.  ROP-LUC-20785-ISAWHA-2/2016 (351-195/2016)  22.08./24.08.2016.  Извођење радова на реконструкцији дела котларнице  996/1 КО гуча  Средња школа "Драгачево" Гуча
 20.  ROP-LUC-24826-ISAWHA-2/2016 (351-219/2016)  28.09.30.09.2016  Извођење радова за прикључни гасовод на изграђену гасоводну мрежу  155 КО Гуча  Југоросгаз, Београд, Змај Јовина 8-10
 21.  ROP-LUC-24678-ISAWHA-2/2016 (351-217/2016)  28.09./30.09.2016.  Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација  155 КО Гуча  Миливојевић Горан, Гуча, Албанске споменице 11
 22.  ROP-LUC-24681-ISAWHA-2/2016 (351-218/2016)  28.09./30.09.2016. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација  150/4 КО Гуча  Поповић Радош, Гуча, Албанске споменице 3/2
 23.  ROP-LUC-22369-ISAW-2/2016 (351-223/2016)  29.09./05.10.2016.  Извођење радова на  изградњи СБТС са прикључним далеководом за хладњачу "Сиеста"  626/1 и др. КО Рти  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Чачак, Кренов пролаз бб
 24.  ROP-LUC-21888-ISAW-2/2016 (351-222/2016)  29.09./05.10.2016.  Извођење радова на изградњи СБТС са прикључним далеководом за хладњачу "Ивановићи"  2471/2 и др. КО Гуча  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Чачак, Кренов пролаз бб
 25.  ROP-LUC-26482-ISAW-1/2016 (351-230/2016)  10.10./12.10.2016.  Изградња помоћног објекта-надстрешнице  2506 КО Гуча  Слободан Јоловић, Гуча, Браће Дмитровић 5
 26.  ROP-LUC-8448-ISAW-3/2016 (351-257/2016)  04.11./09.11.2016.  Извођење радова на постављању МБТС 10/0,4кВ са делом прикључног далековода за насеље Вича  1522/11 и 1522/7 КО Вича  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК ЧАЧАК, Чачак, Кренов пролаз бб
 27.  ROP-LUC-33116-ISAW-1/2016 (351-277/2016)  08.12./12.12.2016.  Извођење радова на санацији и реконструкцији објекта радионице  996/1 КО Гуча Средња школа Драгачево Гуча, Гуча, Републике бб
 28.  ROP-LUC-33030-ISAWHA-2/2016 (351-275/2016)  17.12./21.12.2016.  Извођење радова на изградњи помоћног објекта са надстрешницом  2022 КО Лучани  Обрадовић Милан, Првомајска бб
 29.  ROP-LUC-34412-ISAW-1/2016 (351-285/2016)  23.12./27.12.2016.  Санација фискултурне сале ОШ Милан Благојевић Лучани  1946 КО Лучани  ОШ Милан Благојевић Лучани, 4. децембра 35, Лучани
      2017. ГОДИНА
 1.  ROP-LUC-460-ISAWHA-2/2017 (351-5/2017)  13.01./17.01.2017.  Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација 26/6 КО Гуча  Топаловић Михајло, Чачак, Топличка 7/6
 2.  ROP-LUC-3116-ISAWHA-2/2017 (351-23/2017)  21.02./24.02.2017  Извођење радова на прикључном гасоводу  23/3 и др. КО Гуча  Југоросгаз АД Београд, Змај Јовина 8-10
 3. ROP-LUC-4496-ISAW-1/2017 (351-30/2017  01.03./03.03.2017.  Ивођење радова на инвестиционом одржавању свлачионица Средње школе  1932/2  Средња школа Драгачево Гуча, Републике бб
 4.  ROP-LUC-4888-ISAWHA-2/2017 (351-31/2017)  08.03./10.03.2017.  Извођење радова на изградњи ОК НР (на ПОК Лучани-Лучани село) ИПАН Стара Колонија  2450 и др. КО Лучани  Телеком Србија АД Београд, Таковска 2
 5.  ROP-LUC-5575-ISAW-1/2017 (351-38/2017)  09.03./14.03.2017.  Извођење радова на постављању ТС и дела ЕД у насељеном месту Тијање  206/1 КО Тијање  ОДС ЕПС; Огранак Чачак, Кренов пролаз бб
 6.  ROP-LUC-7283-ISAW-1/2017 (351-50/2017)  23.03./27.03.2017.  Инвестиционо одржавање степеништа у Лучанима  1895 и 2451 КО Лучани  Општина Лучани, Лучани, ЈА бр 5
 7.  ROP-LUC-5496-ISAWHA-2/2017 (351-37/2017)  29.03./04.04.2017.  Инвестиционо одржавање дела Средње школе у Гучи  996/1 КО Гуча  Средња школа "Драгачево" Гуча
8. ROP-LUC-7940-ISAW-1/2017 29.03./04.04.2017. Инвестиционо одржавање дела Средње школе у Лучанима 1932/2 и др. КО Гуча Средња школа "Драгачево" Гуча
 9.  ROP-LUC-8855-ISAW-1/2017  05.04./06.04.2017.  Адаптација и санација спортских терена у Гучи  1978/1 и др. КО Гуча  Центар за културу и спорт општине Лучани, Гуча
 10.  ROP-LUC-9397-ISAW-1/2017 (351-71/2017)  10.04./13.04.2017.  Реконсрукција Општинског пута другог реда ОП 110 Драгачица- Драшковића Меана  2951/1 и др. КО Горачићи  Општина Лучани, Лучани, ЈА бр. 5
 11.  ROP-LUC-11177/ISAW-1/2017 (351-78/2017)  26.04./28.04.2017  Санација и адаптација санитарног чвора у објекту ОШ  59/1 КО Гуча  ОШ Академик Миленко Шушић, Гуча, Пионирска бб