JP Flexible - шаблон joomla Видео

Oбједињена процедура

Обједињена процедура је поступак или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.

Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључењa на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката.

Захтеви

Сходно новим и модерним технологија,потрудили смо се да вам на распологање ставимо све захтеве и као и све информације које су вам потребне приликом подношења захтева у нашој надлежности.Бићете у могућности да све захтеве попуните директно на самом сајту или као и да класично сачувате докуменат за даљу употребу

       ELREG1